۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰

دیزاین یا طراحی؟
کوتاه به بهانه روز جهانی دیزاین

«دیزاین» طراحی نیست، همانطور که «برند» نام تجاری نیست! همچنان تعریف دقیق، مشخص و سرراستی از دیزاین وجود ندارد. در هر فرهنگ و زبان و با توجه به ریشه کلمه […]