فیلم داستانی

تبر - ۱۳۸۵

تهیه کننده و کارگردان
فیلم مستند

آنکه گفت نه، آنکه گفت آری - ۱۳۸۷

تهیه کننده و کارگردان
 
فیلم داستانی

کافه دو - ۱۳۹۲

نویسنده، کارگردان و تهیه کننده
 
فیلم مستند

پرواز در تاریکی - ۱۳۹۴

تهیه کننده و کارگردان
 
فیلم داستانی

دیستورت - ۱۳۹۵

نویسنده و کارگردان